ogillande

ogillande
s (-t) JUR det att domstolen inte bifaller kärandens talan och dömer till kärandens nackdel

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • påtala — v ( de, t) kritisera, omnämna med ogillande, klandra …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • snipig — adj ( t, a) spetsig och smal, en snipig min sur, hopknipt och ogillande …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • — I pron på så sätt, sådan el. sådant, i så fall, i så måtto II konj med följden att III s ( n, ar) större kärl IV interj uttrycker befallning, tröst, tvivel, ogillande så så V adv till den grad, på det sättet, lika, därefter, sedan …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”